ریاست عمومی تکنالوژی معلوماتی

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه اول وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. این بست از طریق برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج (CBR) تمویل می گردد. برنامه یاد شده یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بوده که هدف کلی آن بالا بردن ظرفیت کاری ادارات خدمات ملکی از طریق اصلاحات تشکیلاتی و برنامه های ارتقای ظرفیت می باشد. اشخاص که از طریق این برنامه استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار و ادارات خدمات ملکی افغانستان را در راستای تحقق اهداف همان نهاد، عرضه خدمات مؤثر، و تحقق اهداف این برنامه همکاری نماید.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به شکل حضوری از دفتر کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در کابل و دفاتر ساحوی این کمیسیون در تمام ولایات کشور و به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی دریافت نمایند. متقاضیان محترم بعد از دریافت و خانه پری، فورمه های درخواستی را یکجا با اسناد ضروری بشمول کاپی تذکره تابعیت، اسناد تحصیلی، خلص سوانح و اسناد تجربه کاری به دفتر مرکزی کمیسیون در کابل و یا دفاتر ساحوی آن در تمام ولایت کشور تسلیم نمایند. بمنظور ایجاد سهولت بیشتر برای متقاضیان محترم،‌ اعاده فورمه ها و اسناد  ضروری از جمله کاپی تذکره تابعیت، اسناد تحصیلی، خلص سوانح و اسناد تجربه کاری از طریق ایمل آدرس (recruitment@iarcsc.gov.af) نیز قابل ارسال و پذیرش می باشد.

پس منظر:

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی متعهد است تا کشور را عضو کامل جامعه معلوماتی جهان ساخته ، و درنظردارد تا خدمات مخابراتی همگانی و قابل استطاعت الی سطح ولسوالی ها و قراء و قصبات را از طریق انکشاف مارکیت اقتصادی در کشور تامین نماید . طوریکه تمام افغان ها اعم از مرد و زن بتوانند خدمات مخابراتی و تکنالوژیکی را یکسان استفاده نموده و از این طریق حکومت ، خدمات اجتماعی ، حمایت از پروسه بازسازی ، افزایش زمینه اشتغال ، ایجاد سکتور خصوصی متحرک ، کاهش فقر و حمایت از مردم بی بضاعت را به سرعت تقویت بخشد.


مشخصات بست:

عنوان بست:     ریاست عمومی تکنالوژی معلوماتی

بســــت :         اول

تعداد بسـت:     (۱)

وزارت/اداره:      وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

ریاســـت:        ریاست عمومی تکنالوژی معلوماتی

موقعیــــت:      کابل

تاریخ نشروختم اعلان:۳/۴/۱۳۹۷ الی ۱۲/۴/۱۳۹۷

هدف این وظیفه :

مدیریت ، نظارت، کنترول و فراهم آوری تسهیلات جهت ارائه خدمات تکنالوجی معلوماتی به بخش های مربوط به وزارت

وظایف و مسؤولیت ها:

 1. طرح وترتیب پلان کاری ریاست های مربوطه در مطابقت با پلان عمومی وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی جهت رسیدن به اهداف تعیین شده؛
 2. حصول اطمینان از انسجام، مدیریت و نظارت تمام برنامه های مربوط به حکومت داری الکترونیکی در سطح کشور؛
 3. تامین ارتباط و هماهنگی با نهاد های دولتی در سطح مرکز و ولایات، جهت آموزش و تطبیق برنامه حکومت داری الکترونیکی در ادارات مربوطه.؛
 4. طرح و انکشاف طرزالعمل ها، رهنمود ها و پالیسی ها برای نو آوری سیستم های جدید، حکومت داری الکترونیکی، امنیت سیستم های معلوماتی جهت تطبیق درست سیستم ها و ارایه خدمات مصئون و با کیفیت تکنالوژی معلوماتی در کشور؛
 5. اشتراک در جلسات و کنفرانسهای اتحادیه های جهانی تکنالوژی معلوماتی و حکومت داری الکترونیکی جهت انتقال تجارب و استفاده از تکنالوژی نوین در کشور؛
 6. نظارت ، کنترول  و مدیریت از فعالیتهای تخنیکی مرتبط به تکنالوژی معلوماتی (سخت افزار،نرم افزار) وزارت جهت حفظ سیستم محافظتی شبکه (Network Security) و تنظیم بهتر امور مربوط به خدمات تکنالوجی معلوماتی؛
 7. حصول اطمینان از تامین ارتباط وهماهنگی بین کارکنان اداره مرکزی و ولایات به صورت صوتی ، ویدیوی غرض تامین ارتباطات با مقام ریاست  جمهوری و ادارات ذیربط؛
 8. حصول اطمینان از انتقال تجارب و اطلاعات در رابطه به انکشاف و رشد سیستم تکنالوجی معلوماتی در بخش مرکزی  وزارت با استفاده از منابع ملی و بین المللی؛
 9. مدیریت از طرح و تطبیق استراتیژی و پالیسی های مناسب برای بهبود وضع سیستم تکنالوژی معلوماتی و نظارت از پروسه دیزاین وانکشاف دیتابیس ها و وبسایت با در نظر داشت پالیسی های موجود؛
 10. رهبری، سازماندهی و مدیریت ازپروسه نصب سرورها، سوچها، تلیفون داخلی یا (PBX) و دیجیتال و کمره های امنیتی به منظور استفاده رسمی کارکنان اداره از وسایل متذکره.؛
 11. حصول اطمینان از کنترول، ایجاد، انکشاف و نصب سیستم های امنیتی از قبیل فایروال ها و انتی ویروس ها به کمپیوتر ها و سرور ها غرض جلوگیری از تأخیر در فعالیت سیستم تکنالوژی معلوماتی؛
 12. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به ریاست عمومی تکنالوجی معلوماتی؛
 13. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اسا س پلان کاری بخش ریاست عمومی تکنالوجی معلوماتی؛
 14. مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند؛
 15. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات در هماهنگی با ریاست منابع بشری؛
 16. درصورت ضرورت، منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MM-CBR) و (MIP) عمل نموده و حد اقل ماهانه دوبار به هدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات جلسه نماید.همچنان سلوک مثبت شانرا تشویق، درحل اختلافات میانجی گری نموده و اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید؛
 17. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود؛

نتایج متوقعه:

الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBRومسئولیتهای وظایف طرح کند.

مکلفیتِ گزارش‌دهی:

رئیس عمومی تکنالوژی معلوماتی به معین تخنیکی گزارش میدهد.

شرایط استخدام:

مقتضیات حد اقل برای احراز این بست در مواد ۷ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر ګردیده است.

 • حداقل دارای سند تحصیلی لیسانس دریکی از رشته های : کمپیوتر ساینس ، تکنالوژی معلوماتی، انجنیری کمپیوتر و انفارمتیک به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود
 • حداقل ۴ سال تجربۀ کاری مرتبط بوظیفه
 • تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور(دری یا پشتو) و زبان انگلیسی
 • مهارت‌های کمپیوتری مرتبط به وظیفه.