دیدار از پروژه عصری سازی خدمات پستی ریاست افغان پست

یکشنبه ۱۱ سنبله ۱۳۹۷

فراهم نمودن زمینۀ خدمات پستی معاصر و ایجاد سهولت ها برای هموطنان و مشتریان یکی از وظایف وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی بوده و به همین منظور یکی از ریاست های این وزارت تحت عنوان افغان پست در زمینۀ انتقالات بسته های پستی هموطنان عزیز در سطح کشور و جهان فعالیت می نماید.
اینک به هدف مؤثریت خدمات پستی در کشور، وزارت مخابرات پروژه عصری سازی خدمات پستی را زیر دست گرفته و محترم شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان به همین منظور از بخش های تحت کار این پروژه نظارت بعمل آورده و هدایت لازم به مسئولان مربوطه سپردند.
محترم شهزاد آریوبی همزمان کار عصری سازی پُسته خانه شهری کابل نیز تحت کار است که عنقریب کار ساخت این پروژه تکمیل شده و شهریان عزیز کابل از خدمات عصری پُستی مستفید خواهند شد
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در نظر دارد که بعد از عصری سازی پُسته خانه مرکزی این پروژه را به دیگر شهرهای بزرگ نیز توسعه دهد، تا هموطنان عزیز مان دسترسی بر وقت به مراسلات خود داشته باشد.