ظرفيت شبکه مخابراتی افغان ټېلېکام به ۶.۱ میلیون مشتری افزایش میابد

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی پلان دارد که از طریق ایجاد فضای مناسب برای شرکت های مخابراتی، خدمات باکیفیت مخابراتی را با مناسب ترین قیمت برای هموطنان ارایه نماید و همواره کوشیده است تا از جدید ترین و عصری ترین تکنالوژی روز جهت بهبود خدمات مخابراتی و وسعت آن در سطح کشور استفاده بعمل آید.

به همین منظور در یکصدو شصت و دومین جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی، به منظور تامین امنیت ارتباطات مخابراتی بگونه فوق العاده تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان دائر گردید که برای حل چالش های فراه راه سکتور مخابرات بحثت و گفتگو صورت گرفت، رئیس جمهور جلالتمآب محمد اشرف غني به مسوولین وزارت مخابرات هدایت داد که برای حل مشکلات مخابراتی در ۳۴ ولایت اقدامات جدی نمایند تا مردم به شکل نورمال از خدمات مخابراتی مستفید شوند
در این جلسه همچنان قرارداد های شرکت مخابراتی افغان تیلی کام در بخش توسعه و افزایش ظرفیت شبکه مخابراتی سلام از ۳.۱ میلیون مشترک به ۶.۱ میلیون مشترک و نصب و منتاژ تجهیزات اهدا شده دو سیت Core Network GSMبمنظور ارتقا سرعت انترنت منظور گردید.
شرکت افغان تیلی کام توأم با در نظرداشت هدایت جلالتمأب رئیس جمهور متعهد به ارائه خدمات مخابراتی بطور شفاف، متوازن و بدون در نظر داشت چالش ها در سطح کشور می باشد.