سروی پروژه فایبر نوری دهلیز واخان آغاز شد

بدخشان: محترم شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با اشتراک یک هیئت بلندرتبه دولتی در حالی که محترم محمد همایون "قیومی" سرپرست وزارت مالیه و مشاورارشد رییس جمهور اسلامی افغانستان، محترم پاسوال احمد فیصل "بیگ‌زاد" والی ولایت بدخشان، محترم لیوجینسونگ سفیر دولت جمهوری خلق چین همراهی شان میکردند به ولسوالي واخان ولایت بدخشان سفر نموده و پروژه سروی فایبر نوری دهلیز واخان آرا آغاز نمودند.
با عملی‌شدن پروژه شبکهٔ فایبر نوری و وصل افغانستان با چین که بخشی از ایجاد راه ابریشم دیجیتالی است، افغانستان به مسیر انتقال معلومات درمنطقه تبدیل خواهد شد.
همچنان شبکهٔ فایبر نوری افغانستان ازطریق بندر واخان به کشور چین و ازطریق چین به کشورهای آفریقایی و اروپایی وصل خواهد شد و کشورهای آسیای میانه نیز ازطریق افغانستان به کشورهای جنوب آسیا و از طریق قفقاز به اروپا وصل خواهند شد.
با عملی شدن این پروژه، قیمت اینترنت و خدمات مخابراتی درافغانستان ارزان ‌تر شده، میلیون‌ها دالر درآمد نصیب افغانستان خواهد شد و شماری زیادی دراین کشور صاحب کار خواهند گردید.
فاصله وصل شدن شبکه فایبر نوری از شهر فیض‌آباد تا مرزکشور چین، بیش از ۴۰۰ کیلومترطول دارد و هزینه تطبیق آن به ارزش ۷۰ میلیون دالرامریکایی توسط کشور جمهوری خلق چین، پرداخت می‌گردد.
شاغلي آریوبی همچنان در این سفر همراه با مردم ولسوالی واخان ولایت بدخشان وعده سپردند که چندین پایه مخابراتی را در این ولسوالی جهت رفع نیازمندی مردم با تفاهم شرکت های مخابراتی نصب خواهد شد.