وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی غرض شرکت در کنفرانس سه روزه بین المللی اتحادیه جهانی مخابرات عازم کشور آفریقای جنوبی شد.

شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی  معلوماتی افغانستان غرض شرکت در کنفرانس سه روزه بین المللی اتحادیه جهانی مخابرات (ITU Telecom World 2018) در حالیکه محترم سیلاب امیری معاون اداره آترا ایشانرا همراهی میکند عازم کشور آفریقای جنوبی شد.

در این کنفرانس نزدیک به 7000  نماینده و وزرای تکنالوژی معلوماتی به نماینده گی از کشور ها و ادارات مختلف جهان اشتراک می ورزند.

آقای Cyril Ramaphosa رئیس جمهور افریقای جنوبی با ایراد بیانیه ای روز نخست این کنفرانس را افتتاح کرد.

سپس اقای Houlin Zhao یکی از سکتر جنرال اتحادیه متذکره که به تازگی به افغانستان سفر کرده و از بخش های مختلف نهاد های مخابراتی و تکنالوژی کشور دیدن کرده است صحبت نموده و از اشتراک کننده های کنفرانس خواسته است که در مورد پیشرفت ها، مشکلات و پلانهای آینده در زمینه تکنالوژی معلوماتی در کشورهای مربوطه بحث مفصل قرار دهند.

در طول این کنفرانس، طی سه روز آینده، موضوعات چون آخرین تحولات تکنالوژی معلوماتی، خطرات  جامعه اطلاعاتی و همچنان توسعه شبکه 5G مورد بحث قرار خواهد گرفت. همچنان در این نشست، همکاری با سرمایه گذاری کوچک و چگونگی سهمگیری انها در امر توسعه و مهیا ساختن زمینه برای سرمایه گذاری مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت.