توسعه روابط دو جانبه افغانستان با کشورهای عضو ITU

محترم شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتي اليوم در روز سوم سفر رسمی خویش در حالیکه محترم سیلاب امیری معاون اداره آترا همراهیش میکرد، در ایالت دوربان آفریقای جنوبی در حاشیه کنفرانس ITU با محترم هولین ژاو، سکرتر جنرال اتحادیه بین الملی مخابرات “ITU” ، رییس بخش مخابرات و تکنالوژی معلوماتی آی تی یو، سکرتر جنرال اتحاديه بین المللی پُست "UPU"، معین وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی آذربایجان و هیئت پارلمانی انگلستان تحت رهبری وزارت خارجه آن کشور ملاقات های جداگانه داشت.

وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در این ملاقات ها با مسؤولین زیربط درباره روابط دوجانبه، در مجموع درباره توسعه تکنالوژی معلوماتی و انتخابات ۲۰۱۸ سازمان ITU صحبت های مفصل داشتند.