افزایش عواید و مطالبات سکتور مخابرات به بحث گرفته شد

سه شنبه ۲۷ سنبله ۱۳۹۷، وزارت مخابرات

محترم شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با محترم دکتور نجیب الله وردک معین عواید و گمرکات و رئیس عمومی عواید وزارت مالیه در حالیکه مسئولان اداره تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) و شرکت مخابراتی افغان تیلی کام حضور داشت ملاقات نموده و در مورد نحوۀ افزایش عواید سکتور مخابرات و استحصال مطالبات این سکتور بحث و تبادل نظر نمودند.
وزیر مخابرات اظهار داشت که عواید سکتور مخابرات یک بخش عمدۀ از عواید ملی را تشکیل می دهد، بناء در نظر داریم که با ایجاد سیستم ها برای شفافیت، تطبیق پلان مبارزه با فساد و بالابردن ظرفیت کاری عواید این سکتور را افزایش دهیم