ملاقات با سفیر چین در باره دهلیز وخان و پروژه های انکشافی اتصال منطقوی

سه شنبه ۲۷ سنبله ۱۳۹۷

محترم شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی امروز با محترم لیوجین سانگ(Liu Jinsong) سفیر جمهوری چین ملاقات نموده و در مورد توسعه روابط دو کشور در بخش تکنالوژی معلواتی و همکاری های دوجانبه بحث و گفتگو نمودند.

محترم شهزاد آریوبي همچنان در باره اهمیت و عملی شدن پروژه اتصال فایبر نوری از طریق دهلیز واخان صحبت نموده، تقاضا نمودند که از طریق همکاری های دو جانبه میتوانیم این پروژه را منحیث یک پروژه حیاتی منطقه عملی نماییم.

توسعه شبکه فایبر نوری، پروژه راه ابریشم ( Silk Road Cable System)، ، عصری سازی پست و ارتقاء ظرفیت تخنیکی کارمندان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی بحث از موضوعات دیگر قابل بحث در این جلسه بود.

سفير چين همچنان از موزیم و کارهای عصری سازی افغان پُست دیدن نموده تقاضا نمودند که کارت پُست دوستی چین و افغانستان نیز سال آینده چاپ و نشر شود.

چین به مثابۀ یک کشور همسایه و دوست همواره تلاش نموده است که در راستای انکشاف افغانستان خصوصا در بخش تکنالوژی معلوماتی و اتصال منطقوی سهم فعال گیرد.