ملاقات با رئیس اجرائی شرکت مخابراتی روشن

سه شنبه ۳ میزان ۱۳۹۷

محترم شهزاد آريوبي وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در ملاقات که با محترمه شیرین رحمانی رئیس اجرائی شرکت مخابراتی روشن داشت، در مورد مطالبات وزارت مخابرات، وسعت و انکشاف خدمات مخابراتی و موارد ذی علاقه بحث و تبادل نظر نمودند‌.

همچنان محترم شهزاد آريوبي با محترمه رحمانی در باره بازسازی سایت های مخابراتی در غزنی و ولایات دیگر و کیفیت خدمات مخابراتی صحبت نموده، همراه شان وعده همکاری های تخنیکی نمودند.