گفتگو با مسئولان کمپنی GHI، درباره انکشاف فایبر نوری

سه شنبه ۳ میزان ۱۳۹۷

محترم شهزاد اريوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی امروز در دفتر کاری خویش با مسئولان کمپنی هندی GHI ملاقات نموده و در مورد انکشاف خدمات فایبر نوری در سطح کشور، بندویت انترنت، FTTH یا فایبر نوری برای منازل مسکونی، مسایل تخنیکی، جنبه های اقتصادی، ساختار، موضوعات مرتبط به شبکه فایبر نوری و همکاری های دوجانبه بحث نمودند.

کمپنی مذکور علاقه دارد در بخش انکشاف فایبر نوری در افغانستان همکاری نمایند.