ویب سایت نهاد های دولتی با سیستم و دیزاین جدید مبدل می گردد

امروز سه شنبه ۳ میزان ۱۳۹۷، جلسه ای در تالار جلسات این وزارت تدویر گردید، در حالیکه روسا و مسئولان بخش تکنالوژی معلوماتی نهاد های دولتی حضور داشتند، از سوی مسئولین تخنیکی پروژه ویب سایت پریزنتیشن مفصل ارائه گردید.

رهبری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در راستای انکشاف سیستم ها و ترویج حکومتداری الکترونیکی پلان های وسیع دارند و گام های عملی نیز برداشته شده است.

چون نشرات بخش مهم هر وزارت را تشکیل می دهد و ویب سایت نقش اساسی را در این راستا ایفا می نماید، باید توجه جدی در این بخش صورت گیرد.

متعاقبا، ضمن استماع به سوالات و پیشنهادات نمایندگان نهاد های دولتی پاسخ مطلوب از سوی مسئولین تخنیکی پروژه ارائه گردید و همچنان مسوولین وزارت خانه ضمن تقدیر از ایجاد پروژه ویب سایت های جدید برای تمام وزارت خانه ها وعده همکاری همه جانبه نمودند.