وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به هدف ایجاد سهولت و تسهیل خدمات عامه در آینده نزدیک اپلیکیشن انلاین اخذ پاسپورت افتتاح می نماید.

 

به همین منظور محترم شهزاد آريوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی امروز با نمایندگاه اداره امور، رییس عمومی پاسپورت وزارت امور داخله، مسوولین اداره پولیس سرحدي و اداره آسان خدمت ملاقات نمود که امادگی لازم برای افتتاح این برنامه مهم ملی گرفته شود.

محترم شهزاد آريوبی افزود که تیم های تخنیکی اداره آسان خدمت از چندین ماه بدینسو برای این سیستم و برنامه ملی کوشش نموده و فعلا هموطنان عزیز می توانند به بسیار آسانی فورمه انلاین اخذ پاسپورت را خانه پُری نموده او بدون ضیاع وقت پاسپورت خود را دریافت نمایند.

قابل ذکر است که فعلا سیستم های پاسپورت با تمام میادین هوایی، سرحدات و با تذکره الکترونیک وصل شده و در بخش تثبیت هویت و اشخاص سهولت ها و هماهنګی ایجاد شده است.