بیانیه‌ های وزیر

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

جلالتمآبان، خانم ها و آقایان!

مایه افتخار است که به نماینده گی از ملت افغان و بخش سکتور مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در چنین رویداد با اهمیت شرکت میورزم. برای من بسیار مهم می باشد که اینجا در جزئیات مربوط به مسائل مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در همکاری دوجانبه صحبت نمایم.

مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در افغانستان در مرحله رشد قرار دارد و رشد بسیار سریع را در بخش مخابرات نشان داده است. افغانستان می تواند که با ظرفیت موجود و مشخصات جغرافیایی خویش با وصل کشور های منطقه مرکز فعالیت های دیجیتالی آسیا باشد.

طی دهه های گذشته، افغانستان در زمینه تکنالوژی معلوماتی و مخابرات پیشرفت قابل توجهی داشته است. افغانستان که از سال 2002، تقریبا فاقد انترنت بوده و در حال حاضر، ارایه دهنده گان خدمات انترنتی(ISP) متعدد را با 8 ملیون مشترک انترنت و 23 ملیون مشترک مبایل ثبت (راجستر) نموده است. 

در حال حاضر،از طرف 6 شرکت مخابراتی و 60 شرکت ISP حدود 3 ملیارد دار سرمایه گذاری صورت گرفته که در نتیجه 89 فیصد مردم افغانستان توانسته اند به خدمات انترنت دسترسی حاصل نمایند.

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، در ماه آپریل سال 2007 ساختار حلقوی فایبر ملی افغانستان را آغاز کرد. شبکه فایبر نوری افغانستان در 25 ولایت کشور با 4700 کیلو متر تمدید یافته است.

فایبر نوری افغانستان با پاکستان از طریق تورخم و سپین بولدک، با ایران از طریق اسلام قلعه، با ترکمنستان از طریق تورغندی و آقینه، با ازبکستان از طریق حیرتان و با تاجکستان از طریق شیرخان بندر وصل گردیده است و اخیرا از طریق دهلیز واخان و راه دیجیتالی ابریشم با کشور چین وصل خواهد گردید که با دو تفاهمنامه جداگانه ای همکاری مشترک باعث تقویه اتصال منطقه ای می شود.

برای ایجاد شفافیت و کارآیی در محیط کار و ارایه خدمات عمومی توسط برنامه های حکومتداری الکترونیکی چنین برنامه ستراتژیک برای  بخش ICT دنبال گردیده است.

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان و مقامات مخابرات و تکنالوژی چین دارای دیدگاه مشترک در اولویت وظایف در امر توسعه ظرفیت های تخنیکی و اتصال باهمی هستند.

ما توافق کرده ایم که زیربنا ها را ساخته و با تمدید اولین مسیر سیستم کیبلی راه ابریشم بسوی شرق میانه و اروپا با راه سیستم کیبلی سرحدی متقابل از طریق دهلیز واخان گسترش دهیم.

مقامات مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی افغانستان تمام امکانات برای همکاری در زمینه خدمات مخابراتی، اتصال متقابل سرحدی، محاسبات ابری، برنامه های عمودی و غیره را در نظر میگیرد.

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی روی بسیاری از مسائل مربوط به اولویت های جهات مختلف که منجر به توسعه محیط مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و خدمات معیاری در افغانستان منحیث یک بخش از شبکه منطقوی ICT می شود کار می کند.

اخیرا، دولت افغانستان پالیسی دسترسی باز را تصویب کرد که سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری در بخش فایبر نوری تشویق نموده و منجر به ایجاد رقابت بین آپریترها و بهبود کیفیت خدمات و تعرفه ها می شود.

با حمایت بانک جهانی و اغاز پروژه دیجیتال کاسا، تطبیق رویکرد اتصال مرزی متقابل منطقوی جهت بهبود اتصال برودباند توسط تسریع نمودن سرمایه گذاری خصوصی در زیربناها، و عصری سازی پالیسی های مربوطه و چارچوب قانونی تاثیر بزرگی در توسعه مخابرات و تکنالوژی در افغانستان خواهد داشت.

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی مرکز ملی اطلاعات را ایجاد نموده که یک محور متمرکز امنیت اطلاعات و میزبان سیستم های دولتی تکنالوژی معلوماتی با ستندرد و معیار های بالا میباشد، علاوه براین، یک پلاتفورم ابر مجازی در خدمات افغان- ابر را ارایه خواهد کرد.

از طریق حکومتداری الکترونیکی تذکره های الکترونیکی صادر میگردد که دسترسی و هویت دیجتالی را ساده می سازد. علاوه براین، حکومتداری الکترونیکی در پالیسی سایبری جهانی، اهمیت جامع و حقوق بشری برای دفاع از وضعیت باز، همکاری باهمی و نامحدود، یک فضای سایبری را با توسعه راهکارهای امنیتی و زیربنا ترویج خواهد کرد. 

افغانستان می تواند منحیث یک مرکز اتصال و انتقال اطلاعات در تمام منطقه در نظر گرفته شود. وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان با کشور های منطقه در ارتباط نزدیک است و ما در حال بررسی گزینه های مختلف راه ها برای دفاع از هرنوع حوادث بد هستیم. به همین دلیل افغانستان عضویت کشور های مشترک المنافع مخابرات(Regional Commonwealth for Communications)  در کمیته رهبری و هیئت مدیره اپراتور را بدست اورده است.

موازی با توسعه ICT در افغانستان، ما نه تنها بر کمیت، بلکه بر کیفیت نیز تمرکز میکنیم. اخیرا ما OFC خود را در تمام سرحدات کشور به DWDM ارتقا داده ایم و بزودی انترنت با کیفیت به شهرهای بزرگ و ولسوالی های افغانستان خواهد رسید. این به مفهوم ان است که تمام خدمات عمومی را زیر یک سقف قرار دهیم که روند را ساده کرده و راه را برای خدمات الکترونیکی هموار می سازد. اداره آسان خدمت در راستای سیستم پاسپورت دیجیتالی/کمپیوتری، صدور جواز کار برای اتباع خارجی / محلی، و راه حل متمرکز برای اداره پولیس ترافیک کار میکند.

وزارت مخابرات برای فعالیت ها یک نقشه راه تحت برنامه حکومتداری الکترونیکی را انکشاف داده است. تقریبا 70 درصد طرزالعل ها باید الی پایان سال 2018 به صورت الکترونیکی قابل دسترس باشد.

منحیث بخش از پالیسی دسترسی باز ما بطور فعالانه در جهت ایجاد یک محیط بهتر برای سکتور خصوصی و سرمایه گذاری خصوصی که شامل مقررات، ارتقا به معیار های جهانی و زیربناهای مشترک می شود کار میکنیم.

تیم تخنیکی وزارت مخابرات یک طرح مباحث تخنیکی را با پیشرفته ترین کشورها در زمینه ماهواره را انکشاف داده است. ما برنامه مشخص و هدفمند برای 48 درجه شرقی و مدار 50 درجه شرقی روی دست داریم

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان متعهد است که توسعه ICT در منطقه اسیای مرکزی که منجر به ایجاد فرصت های جدید، اتصال چندین نقطه یی، آخرین معیارها و خدمات بهتر مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی می شود به شدت و جدیت تلاش می نماید.

تشکر