شرکت های خدمات پستى

خدمات پستی افغانستان

اداره خدمات پست افغانستان مسوولیت ارایه خدمات تضمین شده در سراسر جهان و حمل و نقل سریع بین المللی را به عهده دارد و در حدود 200 اداره خدماتی جهانی نیز دراین رابطه کار می نمایند.

عرضه خدمات پستی در هر کشور با نامهای مختلف که مشابه و مطابق به چکونگی خدمات ایشان میباشد صورت میگیرد. بنا خدمات پستی افغانستان ، خدمات EMS  خویش را (پست شاهین افغان) نامگذاری نموده که بتاریخ اول جنوری 2008 رسما پذیرفته شده و مفهوم محفوظ، امن وسریع را میرساند.

اداره EMS تحویلی کالاها را طی 2 الی 3 روز کاری تجارتی با کنترول انترنتی که مشمول مال تجار و اسناد میباشد تضمین میکند . اداره خدمات EMS یک اداره شناخته شده در سطح جهان می باشد که حمل و نقل کالا ها را بطور محفوظ و مطمین انجام میدهد.

مشتریان برای ما محترم و با اهمیت میباشند بنا برین در عرضه خدمات و مخارج آن تا حد امکان وضعیت ونیازمندی های آنان در نظر گرفته میشود،این اداره با انجام دادن خدمات مسولانه رضایت مردم را بدست آورده است که درعملکرد روزمره ما منعکس میگردد.

اداره خدمات پستی افغان میزان رضایت مشتریان را از طریق حجم هزارن پارسل پستی، نامه های راجستر شده عادی و سریع اندازه گیری می نماید.

مطابق به نورمهای پذیرفته شده EMSبین المللی ، اداره پست افغان اقلام وارده را طی پنج روز کاری به آدرس گیرنده میرساندو تلاش می نماید خدمات بیشتر با کیفیت و تسهیلات ممکن را به مشتریان عرضه نماید.

پست شاهین افغان جهت تحویلدهی هر قلم از کالا را طی دو روز به دسترس گیرنده میرساند؛در صورتیکه این تلاش موفق نشود به آدرس گیرنده آگاهی تحریری سپرده میشود و درصورت غیابت گیرنده اجناس متذکره به مدت 15 روز درپست شاهین افغان حفظ می شود هنگام تحویل دهی کالا نمبرتذکره تابعیت و امضاء گیرنده اخذ میگردد.