درخواست ابراز علاقمندی برای پروژه نشنل پورتل

تاریخ نشر: Sep 15, 2018

تاريخ خاتمه: Oct 06, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

سند داوطلبی: Dwonload Document

اعلان تدارکاتی

درخواست برای ابراز علاقمندی

اداره تدارکات ملی به نماینده گی از وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی، جمهوری اسلامی  افغانستان   

نهاد تدارکاتی

بانک جهانی

تمویل کننده

  پروژه مطالعات تخنیکی و حمایت مشورتی برای ارتقا پورتل ملی افعانستان

Consultancy Firm to carry out Technical Study and Technical Advisory Support to enhance Afghanistan National Portal and design Priority e-Services and e-Catalogue for government

NPA/MCIT/97/CS-2036/QCBS

توضیحا ت مورد/نمبر تشخیصیه

6  اکتوبر  2018 الی ساعت 4:00 بعد از ظهر( به وقت محلی  کابل)

ضرب الاجل برای ارسال  ابراز علاقمندی

مشاورین علاقمند میتوانند درخواست ابراز علاقمندی را از ویب سایت www.npa.gov.af  بدست بیاورند.  در صورت کدام مشکل، با ارسال ایمیل به آدرس  :  

zabihulrahman.rahmani@aop.gov.af,To: fawad.anwarzai@mcit.gov.af copied to: nooria.parsa@aop.af, amjad.dabs@gmail.com, hayatullah.hamidi@aop.gov.afhikmat.farahmand@aop.gov.af,  میتوانند اسناد متذکره را بدست آورند.

ویب سایت

آمریت سکتور زیر بنا ،  ریاست تسهیلات تدارکاتی، اداره تدارکات ملی،  ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ، منزل اول تعمیر جیودیزی- کابل، افغانستان

آدرس برای ارسال ابراز علاقمندی