پروان ولايت ته د مخابراتي خدماتو وضعيت ارزونې په موخه د وزارت د لوړ پوړه پلاوي سفر

چهارشنبه ۴ میزان ۱۳۹۷

داکترمحمدهادی هدایتی معین اداری وزارت مخابرات و تکنالوژی در راس یک هیئت متشکل از روءسای مرکزی وزارت ، به ولایت پروان سفر نمود.

محترم هدايتي دراین سفر با والی صاحب پروان جناب دگر جنرال فضل الدین عیار دیدار ودر مورد وضعیت و خدمات مخابراتی تبادل نظر نمودند.

محترم عيار از پیشرفت خدمات مخابراتی ، زیر بناهایی تکنالوژی وتکمیل شدن پروژه فایبر نوری تقدیر وتشکر نموده گفتند که در هماهنگی با وزارت مخابرات کوشش خواهند کرد که زمینه انکشاف خدمات مخابراتی را در این ولاِیت مساعند سازند.

همچنان معین اداری وزارت مخابرات هیئت همراه شان در هنگام بازدید از ریاست مخابرات و تکنالوژی ولایت پروان، با تمام کارمندان مخابرات، اترا و افغان تیلکام از نزدیک دیدند و بعد استماع مشکلات ، در قسمت حل آن و ارایه بهترخدمات، به مسئولین هدایات لازم داد.