داوطلبۍ يا مزايده

جزیات د خپرېدو نېټه د پاى نېټه
اعلان تصمیم اعطای قرارداد پروژه ایجاد دیتاسنتر دومی در مرکز کابل
اعلان تصمیم اعطای قرارداد "بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در نظر دارد قرارداد پروژه ایجاد دیتا سنتر دوم خویش را به کمپنی اسمارت گروپ دارنده جواز...
Sep 15, 2018 Sep 21, 2018
پروژه هشتم TDF برای سايت های Spare parts تهيه و تدارک سه قلم اجناس ستلايت منحيث تجهيزات اضافی
اعلان تدارکاتي تاريخ اعلان: P1 21/06/1397 شماره داوطلبي: MCIT-AFTEL/NCB/G-229/97 روش داوطلبی: باز ملی شرکت مخابراتي افغاني تيلي کام- وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرايط...
Sep 12, 2018 Oct 03, 2018
اعلان داوطلبي پروژه تهیه و تدارک کیبل فایبر36 کوربطول100 کیلومتر
اعلان تدارکاتي تاريخ اعلان: P1 19/06/1397 شماره داوطلبي: MCIT/AFTEL/97/NCB/G-228 روش داوطلبی: باز ملی شرکت مخابراتي افغاني تيلي کام- وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتياز تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه...
Sep 10, 2018 Oct 02, 2018
به اعلان گذاشتن پروسه داوطلبی پروژه ساختمانی (دیوار احاطه 400 متر مربع زمین واقع رحمن مینه)
داوطلبي بازملي: لطف نموده مضمون ذيل را طبق مقررات نشر و اعلان نمائيد. شماره داوطلبي: MCIT/NCB/97/W-11 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ساختمانی (دیوار احاطه 400 متر...
Sep 05, 2018 Sep 24, 2018
د ټونر، هاردډسک د 28 قلمه تجهیزاتو د داوطلبۍ اعلان
تهیه و تدارک 28 قلم تجهیزات تونر, هاردسک.... (وزارت مخابرات و تكنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه وتدارک 28 قلم تجهیزات تونر, هاردسک... اشتراک نموده وآفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و...
Aug 18, 2018 -
د برښنایی حکومتولی د ای ټی څیړنیز لب جوړولو لپاره د ساختماني چارو د پروژې اعلان
سند داوطلبی: BOQ E GOV داوطلبي بازملي: لطف نموده مضمون ذيل را طبق مقررات نشر و اعلان نمائيد. شماره داوطلبي: MCIT/NCB/ 97/W-10 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه...
Aug 14, 2018 Sep 05, 2018
د معلوماتی ټکنالوجۍ انستیتیوت لپاره د 73 قلم توکو د داوطلبی بیا اعلان
تهیه و تدارک (73) قلم اجناس وسامان آلات آب رسانی . (وزارت مخابرات و تكنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه وتدارک(73) قلم اجناس وسامان آلات آب رسانی مربوط ریاست انیستیتوت ICTI وزارت مخابرات...
Aug 11, 2018 Sep 03, 2018
د ERP پروژې د 16 قلمه آی ټي وسایلو د قرارد ورکولو د پریکړې اعلان
لطفآ مضمون ذیل را طبق مقررات نشر و اعلان نماید . "بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشودوزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در نظر دارد قرارداد 16 قلم وسایل آی تی پروژه (ERP)را با کمپنی اسمارت...
Jul 31, 2018 Aug 06, 2018
د نکسا پروژې لپاره د ټکنالوجکي تجهیزاتو د داوطلبۍ د پروسې اعلان
لطف نموده مضمون ذیل را به اسرع وقت نشر و اعلان نمائید. شماره داوطلبی: MCIT/97/NCB/G – 04 وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی ازتمام داوطلبان واجد الشرایط دعوت مینمایند تا درپروسه داوطلبی پروژه تهیه وتدارک اجناس تکنالوژی نکسا، مربوط این...
Jul 28, 2018 Aug 29, 2018
د معلوماتي ټکنالوجۍ ډیټآسنټر د دویم مرکز د جوړولو د پروژې اعلان
سند داوطلبی: Download Document لطف نموده مضمون ذيل را طبق مقررات نشر و اعلان نمائيد. شماره داوطلبي: MCIT / NCB/ 97/W-7 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ساختمانی...
Jul 28, 2018 Aug 14, 2018
پاڼه 1 از 4